ACTUALITAT

El II Comitè Nacional aprova una resolució en defensa de la immersió lingüística i el nostre model d’escola.

Un cop recuperades les institucions catalanes i després d’uns anys negres pel que fa a la presència oficial i l’ús social de la llengua catalana, es van emprendre al nostre

Procediment per sol·licitar el període de vacances pel professorat que es jubili .

Teniu adjunt un butlletí amb l'explicació de com sol·licitar el període de vacances per part dels professors que es jubilin. Butlletí

La immersió lingüística. Patrimoni de tots.

La immersió lingüística és patrimoni de tots. Promoguda i fomentada  per les classes treballadores i gràcies a l'immens treball de la comunitat educativa s'ha consolidat com un model d'èxit. No acceptarem

Assemblees d’interins d’ensenyament públic

Reclamació de la indemnització per cessament del contracte temporal interí Els serveis jurídics de la UGT estan guanyant sentències que obren la porta a que el interins tinguin dret a percebre

Com actuar en els supòsits d’absència o impuntualitat del professorat.

En la nostra vida laboral sempre ens podem trobar davant d'aquest problema. El butlletí que teniu tot seguit intenta donar una explicació senzilla de com actuar quan ens hi trobem. BUTLLETÍ.

EL GOVERN PAGARÀ FINALMENT A L’ABRIL LA PART RESTANT DE LA PAGA EXTRA DE 2012

Finalment el Govern ha informat que cobrarem a la nòmina del mes d'abril el 20,77% restant de la paga extraordinària de 2012 (en compliment a l'Acord de la Mesa General

Top