ACTUALITAT

Cursos estiu gratuïts

Cursos reconeguts perl departament d'ensenyament per el cobro juliol, mérits, estadis... CURSOS: PRENSENCIALS i ONLINE  GRATUÏTS I DE PAGAMENT Cursos Barcelona Cursos Baix Llobregat i Girona Cursos Tarragona, Lleida i Manresa Cursos Vallés Oriental  Maresme

Fase de concurs: Barem mèrits oposicions 2018

Els aspirants que superin la fase d'oposició accediran a la fase de concurs. Per fer l'al·legació dels mèrits s'han de lliurar al tribunal els documents justificatius corresponents, juntament amb el full

FÒRUM PRIMER DE MAIG. “EL FUTUR DEL TREBALL QUE VOLEM”

Els dies 19 i 20 d’abril, a la sala d’actes de la UGT de Catalunya (rambla Santa Mònica, 10) celebrem la segona edició del Fòrum Primer de Maig, per debatre

Nova victòria dels serveis jurídics de la UGT.

Els serveis jurídics de la UGT, han aconseguit una nova sentència favorable davant d'un expedient contradictori no disciplinari que tenia com a resultat l'expulsió de la interina de la bossa

Carta oberta de la UGT de Catalunya

El nostre país viu moments molt complexos i difícils. Ens trobem davant d’una crisi social i institucional sense precedents i la UGT de Catalunya no pot ser aliena a aquesta

Competències bàsiques de l’àmbit d’aprendre a aprendre

Aquesta publicació recull les competències bàsiques de l'àmbit d'aprendre a aprendre per a l'educació primària. Aquestes competències no estan vinculades a cap àmbit en concret, per la qual cosa tenen

FORMACIÓ

Cursos estiu gratuïts

Cursos reconeguts perl departament d'ensenyament per el cobro juliol, mérits, estadis... CURSOS: PRENSENCIALS i ONLINE  GRATUÏTS I DE PAGAMENT Cursos Barcelona Cursos Baix Llobregat i Girona Cursos Tarragona, Lleida i Manresa Cursos Vallés Oriental  Maresme

Top