ÚLTIMES NOTÍCIES

Nomenaments telemàtics per adjudicar vacants i substitucions al personal de la borsa de treball docent

Per adjudicar entre el personal inscrit a la borsa de personal docent les vacants i substitucions que hi ha pendents d’assignació, es preveu que els dies 30 i 31 d’agost de 2017 els Serveis territorials del Departament d’Ensenyament i el Consorci d’Educació de Barcelona facin actes de nomenament telemàtic.

Les franges horàries de connexió per acceptar la plaça assignada des del web són les següents: (Clika)

Currículums del cicle formatiu de grau superior

ORDRE ENS/182/2017, de 26 de juliol, per la qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d’Organització i Control d’Obres de Construcció.

Versió PDF PDF (338.73 KB)

ORDRE ENS/183/2017, de 26 de juliol, per la qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de Vestuari a Mida i d’Espectacles.

Versió PDF PDF (225.27 KB)

DECRET 128/2017, d’1 d’agost, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny en Artesania de Complements de Cuir de la família professional d’arts aplicades a la indumentària.

Versió PDF PDF (91.99 KB)

 

NOVETATS EN LES BAIXES MÈDIQUES INCAPACITAT TRANSITÒRIA

AMPLIACIÓ SUPÒSITS INCAPACITAT TEMPORAL AMB EL 100% RETRIBUCIONS

Resultado de imagen de malaltias ugt

Com sabeu, a la reunió de la Mesa General de Funció Pública del passat mes de juny, la UGT vam signar un acord que ampliava de manera important els supòsits d’incapacitat temporal que no suposaran una reducció de la nòmina en cas de baixa per IT, cobrant, per tant, el 100% de les retribucions, com per exemple els processos gripals, patologies al·lèrgiques o la varicel·la.

Butlletí

DECRET LLEI 4/2017, de 18 de juliol

 

Adjudicacions de destinacions provisionals del personal docent Resolució definitiva

Aquesta convocatòria estableix el procediment per ocupar vacants amb caràcter provisional a les escoles, centres d’educació especial, centres d’ensenyaments secundaris, centres de formació de persones adultes i altres vacants corresponents a llocs de treball dels cossos de mestres i de professors d’ensenyaments secundaris no ocupades amb caràcter definitiu o provisional per al curs 2017-2018.

Les destinacions provisionals són amb efectes d’1 de setembre de 2017 i finalitzaran el 31 d’agost de 2018, a excepció dels casos previstos de propostes de l’Administració o dels directors dels centres per ocupar llocs per una durada superior.

Accés a l’aplicatiu