ACTUALITAT

Modificació de dades

Les persones que formen part de la borsa poden consultar les dades que hi consten per al curs 2019-2020, que són les que es tenen en compte per als nomenaments

CURSOS PRESENCIALS I ONLINE

Cursos de formació en línia i presencials estem preparant tota la formació que realitzarem durant aquest curs, per a l'obtenció de perfils. Cursos per poder realitzar una bona programació, per

Publicat al BOE funcionaris carrera oposicions 2018

Orden EFP/716/2019, de 18 de junio, por la que, a propuesta del Departamento de Educación de la Comunidad Autónoma de Cataluña, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de

Consulta i modificació dades per a tots els que estan a la borsa inclosos els que acaben d’entrar

Important per al professorat que les persones que han accedit a la borsa provisionalment a través de la convocatòria oberta per la Resolució EDU / 778/2019, de 22 de març,també 

Actualització de títols i certificats d’acreditació de la competència en llengües estrangeres

RESOLUCIÓ EDU/2282/2019, de 30 d'agost, d'actualització de títols i certificats d'acreditació de la competència en llengües estrangeres en l'àmbit del Departament d'Educació.

Nomenaments telemàtics per adjudicar vacants i substitucions al personal de la borsa de treball docent

Els dies 5 i 6 de setembre de 2019 els serveis territorials del Departament d'Educació i el Consorci d'Educació de Barcelona faran actes de nomenaments telemàtics per cobrir les vacants i substitucions que encara estiguin

Retribucions i horaris per jornades Curs 2019 – 2020

Els mestres i professors titulars de la plantilla del centre tenen l'horari laboral setmanal establert amb caràcter general per als funcionaris de la Generalitat de Catalunya, horari que actualment és

Top