Curs de formació per al professorat interí

PROGRAMA COMENCEM BÉ!

XTEC

La inscripció és de l’1 al 13 de novembre de 2011