3% de retallada. Estadis. noves mesures sobre plantilles

Print Friendly, PDF & Email

RETALLADA del 3%: es farà efectiva al juny

Una reducció que correspon a un 3% de les retribucions íntegres anuals a imputar a la propera nòmina del mes de juny. Per tant, es prenen en consideració les retribucions íntegres percebudes el primer semestre de 2012. S’aplica a les retribucions del mes de juny en el complement específic o equivalent.Més informació feu clic aquí per veure El Butlletí núm 455

Retallada de plantilla????? Proposta de mesures excepcionals en matèria de personal docent no universitari dependent de la Generalitat de Catalunya durant el període 2012-2015. DOCUMENT PRESENTAT A LA MESA SECTORIAL: 17/02/2012

Més informació: El Butlletí 457

Modificació estadis: Com queden? Modificació dels estadis