Acceptació donació de mil cinc-centes tauletes de la Fundació Profuturo en favor del Departament d’Educació.

RESOLUCIÓ EDU/896/2020, de 21 d’abril, per la qual es dona publicitat a l’acceptació de l’oferta de donació de mil cinc-centes tauletes de la Fundació Profuturo en favor del Departament d’Educació.