Acceptació donació de mil cinc-centes tauletes de la Fundació Profuturo en favor del Departament d’Educació.