Aclariments sobre la paga de nadal

Print Friendly, PDF & Email

La “Plataforma Sindical y de Asociaciones Profesionales de Empleadas y Empleados Públicos”  va acordar, el 28 de novembre proppassat,  presentar a nivell estatal una reclamació col·lectiva davant l’Audiència Nacional per al personal laboral i esperar, en el cas del personal funcionari, a què s’hagi produït el fet causant de no percepció de la paga extra per presentar una reclamació pel procediment contenciós -administratiu.  El Butlletí número 115

UGT ha exigit al Govern la convocatòria urgent de la mesa de negociació dels empleats públics, ja s’ha fet petició formal i conjunta, i instar-lo a què, en ús de les seves competències, es faci efectiu el pagament sencer de la paga extra de Nadal. Una solució negociada seria la més immediata i la millor per a tothom.

Ens roben la paga extra

La paga extra de Nadal és teva

Full excel per calcular el que ens roben i el que es pot reclamar.

Salaris publics de nostres politics