ACORD GOV/70/2016, de 31 de maig, de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d’Ensenyament.

Es van acordar, entre d’altres mesures, les condicions específiques de l’horari setmanal per als majors de 55 anys, així com el cobrament dels mesos d’estiu per al personal interí que no formava part de l’acord de garanties de continuïtat.