Actuacions en cas de queixes sobre la prestació del servei que qüestionin l’exercici professional del personal del centre

En els darrers anys, en els centres docents s’observa un cert creixement en la formalització de queixes que podrien, pel seu contingut, acabar qüestionant el capteniment professional d’algun docent o d’algun altre treballador del centre.

Butlletí