Actuacions en cas de queixes sobre la prestació del servei que qüestionin l’exercici professional del personal del centre

Print Friendly, PDF & Email

En els darrers anys, en els centres docents s’observa un cert creixement en la formalització de queixes que podrien, pel seu contingut, acabar qüestionant el capteniment professional d’algun docent o d’algun altre treballador del centre.

Butlletí