Adjudicacions de destinacions definitives estiu 2018-2019

Resolució definitiva adjudicacions de destinacions estiu 2018-2019:

Accés a la consulta
(amb identificador Atri)
Accés a la consulta
(amb identificador XTEC o codi d’usuari temporal)