Adjudicacions d’estiu 2012

Print Friendly, PDF & Email

RECLAMACIONS: Contra la resolució definitiva d’adjudicació de destinacions pels procediments previ i general les persones interessades podran interposar recurs de reposició davant el subdirector general de Plantilles, Provisió i Nòmines en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació.

RECURS DE REPOSICIÓ PREVI AL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU

13:15 Sembla que han passat de l’aplicatiu:

Accés a les llistes definitives d’acord amb la classificació alfabètica següent:

12:30 Aplicatiu off per a variar, segueixen enviant SMSs.
11:30 sembla que comencen a enviar SMSs a la gent comunicant la definitiva, l’aplicatiu no funciona
11:00 de moment res.

– Web del Departament:
– Resolució provisional

– Tot sobre  d’adjudicació de destinacions provisionals, definitives i nomenaments telemàtics d’agost
– GRUP FACEBOOK PER COMENTAR, CONSULTAR….
ESTAREM TOT EL DIA DE GUÀRDIA PER RESPONDRE LES VOSTRES CONSULTES.