ADJUDICACIONS D’ESTIU 2019/2020

RESOLUCIÓ EDU/1259/2019, de 7 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2019 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d’Educació.

Funcionaris de carrera

Presentació de sol·licituds: del 28 de maig al 6 de juny de 2019

Accés a la sol·licitud (amb identificació XTEC)

Accés a la sol·licitud (amb identificació ATRI)

Personal acollit a l’article 25 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals

Presentació de sol·licituds: del 17 de maig al 6 de juny de 2019

La sol·licitud es realitza presencialment als serveis territorials d’Educació o al Consorci d’Educació de Barcelona

Propostes de les direccions dels centres

Presentació de sol·licituds: del 6 al 20 de juny de 2019

———————————————————————————————————

Personal interí (Tancat)

Consulta i modificació de dades (Tancat)

 

Els terminis de presentació de sol·licituds de destinació provisional per al curs 2019-2020 són els següents:

a) Personal interí: del 17 al 27 de maig de 2019

b) Personal funcionari de carrera: del 28 de maig al 6 de juny de 2019

c) Personal acollit a l’article 25: del 17 de maig al 6 de juny de 2019, prèvia cita dels Serveis Territorials.

d) Propostes direccions del 6 de juny al 20 de juny de 2019,

Us fem un avançament dels monogràfics provisionals per col·lectius a l’espera de la publicació de la resolució:

Xerrada Informativa adjudicacions

Barcelona

Girona

Sabadell

Tortosa

Cornellà de llobregat

Mataró

Granollers

Vilanova i la Geltrú

Lleida

Tarragona