Aptes a la fase de pràctiques aspirants nomenades funcionàries en pràctiques de diversos cossos docents.

RESOLUCIÓ EDU/2622/2019, de 9 d’octubre, per la qual es declaren aptes a la fase de pràctiques i aprovades en el procediment selectiu corresponent les persones aspirants nomenades funcionàries en pràctiques de diversos cossos docents.