Aptes fase de pràctiques

RESOLUCIÓ ENS/2176/2012, de 15 d’octubre, per la qual es declaren aptes a la fase de pràctiques i aprovades en el procediment selectiu corresponent les persones aspirants nomenades funcionàries en pràctiques de diversos cossos docents