Assemblea de delegats de la ugt. 15 de febrer de 2018.