Ets aquí
Inici > MOBILITZACIONS > Assemblea informativa Ensenyament Públic

Assemblea informativa Ensenyament Públic

 
                                 Ordre del dia:
  1. Informació de la nova borsa: procediment, sol.licitud i consells.
  2. Cobrament mes de juliol del professorat substitut amb 6 mesos treballats.
  3. Informació d’oposicions 2017. Cursos de preparació.
  4. Reclamació per recuperar IRPF maternitat.
  5. Com reclamar la indemnització per finalització de contracte del professorat interí i substitut?
  6. Vaga 9F.
  7. Precs i preguntes.
Barcelona 18/01/2017 Girona          19/01/2017 Cornellà    19/01/2017
Tarragona xx/01/2017 Granollers   16/01/2017 Tortosa    19/01/2017
Mataró     24/01/2017 Lleida          26/01/2017 Sabadell  17/01/2017

 

Top