Adjudicacions de destinacions provisionals del personal docent Resolució definitiva

Aquesta convocatòria estableix el procediment per ocupar vacants amb caràcter provisional a les escoles, centres d’educació especial, centres d’ensenyaments secundaris, centres de formació de persones adultes i altres vacants corresponents a llocs de treball dels cossos de mestres i de professors d’ensenyaments secundaris no ocupades amb caràcter definitiu o provisional per al curs 2017-2018.

Les destinacions provisionals són amb efectes d’1 de setembre de 2017 i finalitzaran el 31 d’agost de 2018, a excepció dels casos previstos de propostes de l’Administració o dels directors dels centres per ocupar llocs per una durada superior.

Accés a l’aplicatiu

IMPORTANT OPOSICIONS

Resultat d'imatges de OPOSICIONESAhir al matí, a la taula sectorial del Ministeri d’Educació s’han començat a negociar les convocatòries de futurs processos selectius per cobrir 150.000 places dels cossos d’educació en els propers anys a tot el territori de l’Estat Espanyol. Les ofertes majoritàries (que inclourien altres cossos també: FP, EOI, Conservatori, etc.) serien com segueix a proposta del Ministeri:
2018: Secundària
2019: Mestres
2020: Secundària
2021: Mestres
2022: Secundària i Mestres.
Tot i que al principi el Ministeri vol mantenir el sistema d’accés actual, sembla haver certa disposició a valorar més l’experiència i possiblement a negociar canvis en el sistema d’accés, però lamentablement, volen continuar les negociacions al setembre. Esperem que el Ministeri canviï d’opinió i sigui possible continuar les negociacions al juliol i agost.

A nivell Català UGT ha demanat Mesa Sectorial urgent per negociar el calendari d’Oposicions al nostre territori, oferint-mos a fer-la el mes de juliol, ja que no es pot tindre a col.lectiu interí en aquesta situació de desinformació.

ACORD INTERINS, RETORN PAGA EXTRA I INCAPACITATS TEMPORALS

ACORD EN LA MESA GENERAL DE LA FUNCIÓ PÚBLICA PER REDUIR LA TEMPORALITAT DEL PERSONAL DE LA GENERALITAT PER SOTA DEL 8%

També s’ha aconseguit el retorn durant l’any vinent del 10% com a mínim de la paga del 2013 sostreta als treballadors públics

A la reunió d’avui de la Mesa General de la Funció Púbica, la UGT de Catalunya i CCOO hem signat amb el Govern de la Generalitat un acord per donar estabilitat a les plantilles i reduir l’índex de temporalitat. El sindicat IAC no ha signat l’acord.

El Govern es compromet amb la signatura d’aquest acord a adoptar les mesures necessàries per reduir la temporalitat i avançar en l’estabilització de l’ocupació a la Generalitat. Entre d’altres, l’acord estableix que la cobertura temporal en cada àmbit haurà de situar-se per sota del 8% en el termini de tres anys.

L’acord inclou també la incorporació de nous supòsits d’incapacitat temporal amb la percepció del 100% de les retribucions i l’abonament durant el 2018 del 10% com a mínim de la paga de 2013 que es va deixar de percebre durant aquell exercici.

Des de la Federació d’Empleats i Empleades dels Serveis Públics de la UGT de Catalunya valorem positivament aquest acord, que arriba després de molts mesos amb la negociació encallada i que obre el camí per avançar en la recuperació de totes les retallades que han patit els treballadors de la Generalitat. En noves meses esperem treballar en una calendarització per al retorn íntegre de les pagues del 2013 i del 2014 sostretes als treballadors públics.

INTERINS DOCENTS UGT EXIGEIX NEGOCIACIÓ ARA

UGT ha exigit al ministre d’Educació la convocatòria de la Taula Sectorial del Personal Docent de nivells no universitaris per abordar, entre altres qüestions, un nou sistema d’ingrés a la Funció Docent que permeti el compliment de l’Acord subscrit entre les organitzacions sindicals més representatives de la Funció Pública (UGT, CCOO i CSI-F) i el Govern, el passat 29 de març.
El ministre d’Hisenda i Funció Pública és el garant del compliment de l’acord i hauria d’exigir que els ministeris afectats, entre els quals es troba el d’Educació, iniciessin les negociacions amb les organitzacions sindicals en cada àmbit sectorial, per a articular els procediments selectius corresponents.
Lluny d’això, el Govern introdueix en l’Avantprojecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2017, una novetat que, de complir literalment, limitaria a un màxim de tres anys el nomenament d’un funcionari interí, excepte en l’àmbit de la Universitat ( on per cert hi ha pocs funcionaris interins, però molts treballadors en precari), ni en aquells treballadors les condicions es regulen en la Llei de Ciència i Recerca.
Amb la inclusió d’aquest paràgraf, el Govern Estatal compromet el funcionament del sistema de contractació dels funcionaris interins docents, envaeix competències de les comunitats autònomes que tenen acords territorials amb les organitzacions sindicals del seu àmbit i contribueix a crear un profund malestar entre els companys que treballen en condicions més precàries al sistema educatiu.
A més, no té en compte les especificitats de la Funció Docent: en el millor dels casos, els funcionaris interins de l’ensenyament no universitari són nomenats per a un curs escolar i després, cessats sense cap garantia de tornar a treballar el curs següent. D’altra banda, s’han guanyat el seu lloc en les diferents borses de treball després de sotmetre a processos selectius, el que genera drets que, al nostre parer, no poden ser conculcats.

BUTLLETÍ: UGT demana obrir la mesa sectorial.-Maig 2017

Resum Mesa Sectorial 29/03/2017

INTERINS:

El departament comunica que en les peticions que es realitzen al mes de juny, a diferència d’altres anys en que era voluntari participar en aquestes adjudicacions provisionals, aquest curs serà obligatòria i caldrà demanar un nombre determinat de localitats, que no ha concretat.

Cobrament mes de juliol:

Hauran de fer un curs durant el mes de juliol i hauran de presentar abans del 30 de juny la matrícula del curs que faran. Abans del 30 setembre hauran d’acreditar el títol del curs que han realitzat.
Ull! El nou contracte es farà al juliol, si algú està de baixa es queda sense contracte.

Oposicions

El departament ens convoca a una taula en el moment que es publiquin els pressupostos en el DOG.

Aquest matí la UGT ha signat un acord a Madrid molt important en el qual es reduirà en tres anys el nombre d’interins al 8% i convocatòria de places per a reduir aquesta taxa.

A Catalunya per 2017 hi ha convocades 2000 places. Hem demanat que, a ser possible, s’augmentin i un calendari de places per als propers anys per reduir taxa d’interins.

Oposicions Inspecció:

Convocatòria última quinzena d’abril.
La convocatòria consta de diverses proves eliminatòries:

  1. Prova pràctica en el mes de juny. Val el 40% de la nota.
    2. Part Temari A el mes d’octubre cal desenvolupar un tema per escrit i cal llegir-lo. El tema es tria de dos sortejats a l’atzar. Val el 30% de la nota.
    3. Part B mes de novembre. Desenvolupament per escrit d’un de dos temes elegits a l’atzar. Val el 30% de la nota.
    4. Fase de concurs de mèrits.

Puntuació: la fase oposició val 2/3 de la nota i els mèrits 1/3 és a dir 60% les proves escrites i el 40% dels mèrits. Les persones que aproven les dues parts de la fase d’oposició formaran part d’una llista per cobrir vacants que es produeixin per jubilacions.

Llegir més