ATURADA DE PAÍS.

Davant la desproporció i la brutalitat de les actuacions policials d’ahir, que van impedir l’exercici democràtic del dret a decidir, la nostra Federació hem decidit, en el marc de la Taula per la Democràcia, sumar-nos a la convocatòria d’una gran aturada de país demà dimarts dia 3 d’octubre. Apel•lem la societat

Adjudicacions de destinacions provisionals del personal docent Resolució definitiva

Aquesta convocatòria estableix el procediment per ocupar vacants amb caràcter provisional a les escoles, centres d’educació especial, centres d’ensenyaments secundaris, centres de formació de persones adultes i altres vacants corresponents a llocs de treball dels cossos de mestres i de professors d’ensenyaments secundaris no ocupades amb caràcter definitiu o provisional