Bases reguladores de les convocatòries de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent

RESOLUCIÓ EDU/720/2019, de 21 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores de les convocatòries de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d’Educació.