Característiques, el disseny i el contingut de l’avaluació de Batxillerat per a l’accés a la Universitat