Carta a la consellera

Carta a la consellera Sra Irene Rigau  exigint que no s’admetin les mesures del Ministeri.