Carta del MUCE a la Consellera d’Ensenyament en relació al tema beques de menjador

Barcelona, 17 de setembre de 2016

Honorable senyora Meritxell Ruiz,

Consellera d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Les organitzacions del Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE), entitat que representa a tota la comunitat educativa de l’Educació Pública de Catalunya, compartim la necessitat d’atendre les necessitats de protecció contra la pobresa infantil, especialment les orientades a garantir l’alimentació dels infants amb un augment de la cobertura, reforçant els mecanismes existents, com l’increment de les beques de menjador, així com tenir de referència per a accedir a les beques de menjador el llindar de risc de pobresa que estableix Idescat.

Les beques esdevenen un pilar fonamental per promoure l’equitat en el sistema educatiu i  un dels instruments bàsics per fomentar l’accés al servei de menjador de l’alumnat socialment menys afavorit, d’acord amb la Llei d’Educació de Catalunya.

Des del MUCE som conscients de que tot i l’increment de la partida del Departament d’Ensenyament destinada a beques menjador, no serà suficient per cobrir les necessitats de totes les famílies. És per això que ens sentim en el compromís de conèixer el funcionament i la realitat de les beques menjador arreu del territori català. Ens cal informació sobre la situació en què es troba l’atorgament de les beques de menjador a Catalunya.

Per l’anterior i d’acord amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, us demanem el següent:

1)  Relació de nombre de beques menjadors que s’han sol•licitat en el curs 2016-2017.

2)  Relació del nombre de beques menjador concedides en el curs 2016-2017.

3)  Del total de beques menjadors concedides en el curs 2016-2017, quantes han estat concedides al 100% i quantes al 50%.

4)  Quin criteris s’han utilitzat per concedir les beques menjador tant al 100% com al 50%.

5)  Quan s’ha comunicat a les famílies i/o als centres la concessió i/o denegació de les beques menjador sol•licitades.

6)  En quina data es farà efectiu el pagament de les beques menjadors als Consells Comarcals, als Centres i/o a les empreses de menjador.

7)  Total de la partida sortint des del Departament d’Ensenyament a cadascun dels Consells Comarcals en concepte de pagament de beques menjador.

8)  Total del pressupost destinat per a beques menjador (finalista) des de cadascun dels Consells Comarcals.

9)  Quins pagaments queden pendents en concepte de beques menjador del curs 2015-2016 des del Departament d’Ensenyament a cadascú dels diferents Consells Comarcals.

10) Quins pagaments queden pendents en concepte de beques menjador del curs 2015-2016 des dels diferents Consells Comarcals cap als Centres i/o les empreses de menjador.

11) Quines han estat les bases de les convocatòries de beques menjador de cadascun dels diferents Consells Comarcals, tal com es van realitzar a finals de curs 2015-2016?.

12) Estat actual del sistema d’assignació de partides entre els diferents Consells Comarcals i de les beques entre els/les sol•licitants i mecanismes existents per evitar generar desigualtats territorials i individuals.

13) Quants alumnes de 1er d’ESO tenen beca menjador aquest curs i quants alumnes de 6è tenien beca el curs passat?.

14) Quines actuacions s’han fet  – i es tenen previst fer – des del Departament d’Ensenyament en els casos d’alumnes que perden la beca per manca de menjador a l’institut?.

15) Quants alumnes de 6è feien ús del servei de menjador escolar el passat curs i quants alumnes de 1r d’ESO en fan ús enguany?.

16) Quina és l’aportació dels ajuntaments en el tema beques menjador?

Aprofitem per reiterar-li novament les peticions prioritàries que el MUCE li hem reclamat per a la millora de la qualitat de l’educació i de l’atenció de l’alumnat.

Rebeu una cordial salutació,  i li desitgem molts encerts en aquest nou curs,

 

 Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE)

 

Associació d’Estudiants Progressistes (AEP) – Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC) – Associació de Mestres Rosa Sensat (AMRS) – Catalunya Laïca – Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes d’Educació Secundària (FAPAES) – Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FAPAC) – Federació d’Educació de CCOO – Federació d’Ensenyament de CGT- Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya (FMRPC) – Federació d’Ensenyament FETE-UGT – Sindicat d’Estudiants (SE) – Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) – USTEC-STEs (IAC)

 

Los comentarios están cerrados.