oposicions 2019: calcula els teus mèrits

ASPIRANTS DEL PROCEDIMENT D'INGRÉS MÈRITS INGRÉS LLIURE MANUAL BAREM PER AL PROCEDIMENT D'INGRÉS LLIURE I DE RESERVA D'ASPIRANTS AMB DISCAPACITATS Sol·licitud de valoració de documents Full d'autobarem de mèrits ASPIRANTS