Convocatòria oposicions 2017

La convocatòria que ha d'incloure aquestes places es preveu que es publicarà el darrer trimestre de l'any 2017 i que inclorà els quatre procediments següents: Ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat Per a aspirants que no són funcionaris de carrera de cap cos docent o que encara que ho siguin

Assemblea informativa per al professorat interí o substitut

Aquesta assemblea es realitzarà per tota Catalunya en diferents dates amb la intenció d'informar al professorat interí i substitut de la convocatòria d'oposicions: terminis, procediment , especialitats ... També volem fer un recordatori dels principals canvis que s'han produït en la borsa de treball i de la consulta i modificacions de dades. Teniu la

NOVETATS EN LES BAIXES MÈDIQUES INCAPACITAT TRANSITÒRIA

AMPLIACIÓ SUPÒSITS INCAPACITAT TEMPORAL AMB EL 100% RETRIBUCIONS Com sabeu, a la reunió de la Mesa General de Funció Pública del passat mes de juny, la UGT vam signar un acord que ampliava de manera important els supòsits d’incapacitat temporal que no suposaran una reducció de la nòmina en cas de