Canvi d’entitat sanitària

Canvis ordinari: de l'1 al 30 de juny Els mutualistes i els beneficiaris amb Document assimilat al d’afiliació, que estiguin adscrits a l’INSS (Sistema Sanitari Públic)