Concurs de trasllats dels cossos de mestres

Accés amb el codi d’usuari GICAR (ATRI)

Accés amb el codi d’usuari temporal

 

Llista amb l’adjudicació definitiva

 1. Anexo I (letras A-E) PDF Publicado en web el 17 de mayo de 2017
 2. Anexo II (letras F-L) PDF Publicado en web el 17 de mayo de 2017
 3. Anexo III (letras M-Q) PDF Publicado en web el 17 de mayo de 2017
 4. Anexo IV (letras R-Z) PDF Publicado en web el 17 de mayo de 2017

Concurs trasllats : adjudicacions definitives del concurs de trasllats secundàri, formació profesional, idiomes i ensenyaments artistics

Cossos d’ensenyaments secundaris i de la Inspecció (adjudicació definitiva)

Només totes les adjudicacions de Catalunya ordenades per especialitats.

Filosofia

Especialitats FP

Accés amb el codi d’usuari GICAR (ATRI)

Llistat alfabétic general:

 1. Anexo I (letras A-E) PDF
 2. Anexo II (letras F-L) PDF
 3. Anexo III (letras M-Q) PDF
 4. Anexo IV (letras R-Z) PDF

 

Vacants definitives concurs trasllats

Resolució ENS/703/2017, de 28 de març, per la qual es fa pública la relació de vacants definitives corresponents al concurs de trasllats adreçat al personal funcionari de carrera del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i en instituts escola, i als dos primers cursos de l’ESO en instituts i instituts escola.

Resolució ENS/704/2017, de 28 de març, per la qual es fa pública la relació de vacants definitives corresponents al concurs de trasllats adreçat al personal funcionari de carrera per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d’Educació, i llocs de treball vacants corresponents als cossos d’ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d’idiomes i a les escoles d’art i superiors de disseny.

Concurs de Trasllats: adjudicacions provisionals cossos de mestres

Únicament les persones que han participat a la convocatòria podran tenir accés a les dades del concurs, a través de l’usuari d’ATRI o de l’usuari temporal que s’hagin creat per a aquesta convocatòria. La consulta es pot fer per participant, centre adjudicat o especialitat ordenada per barem. Les direccions dels centres, malgrat que no hagin participat en la convocatòria, podran accedir a la consulta per centre.

Listado alfabético general:

 1. Anexo I (letras A-E) PDF Publicado en web el 14 de marzo de 2017
 2. Anexo II (letras F-L) PDF Publicado en web el 14 de marzo de 2017
 3. Anexo III (letras M-Q) PDF Publicado en web el 14 de marzo de 2017
 4. Anexo IV (letras R-Z) PDF Publicado en web el 14 de marzo de 2017

El termini de reclamacions i desistiments serà del 15 al 29 de març, ambdós inclosos.