Cursos estiu gratuïts

Cursos reconeguts perl departament d'ensenyament per el cobro juliol, mérits, estadis... CURSOS: PRENSENCIALS i ONLINE  GRATUÏTS I DE PAGAMENT Cursos Barcelona Cursos Baix Llobregat i Girona Cursos Tarragona, Lleida