Activitats reconegudes pel Departament d’Ensenyament

Activitats reconegudes pel Departament d’Ensenyament. 

Les activitats reconegudes tenen el mateixos efectes administratius per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament, sempre i quan es realitzin posteriorment a la data d’expedició del títol d’accés a la docència.

Escola d’estiu 2017

Cursos online gratuïts, per interins i funcionaris

Cursos online que serveixen pel cobrament del juliol dels substituts i per mèrits, homologats pel Departament.

L´ÚS DEL LLENGUATGE A L´ESCOLA  Continguts

ESTRATÈGIES EN TDA                            Continguts

PROCESSOS COGNITIUS                        Continguts

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES ONLINE  Contiguts

PREU

GRATUÏT  AFILIAT UGT

40€  NOU AFILIAT

120€ NO AFILIAT

 

Preparació oposicions Educació Física Barcelona dimecres

Curs presencial 30 hores

Professora   Maria del Mar Tarres

DURADA:         30h. de les quals 24h. són presencials i 6h. no presencials

HORARI:          17.30h a 20:00

DIES:               Dimecres 26 abril al 6 de Juliol de 2017 

PREUS:          100 € afiliats, 175 € nou afiliats, 300 € no afiliats

LLOC:             Escola Ramon Llull, Avda diagonal 275 Barcelona

INSCRIPCIONS    AQUÍ

Calendari

Butlletí 

Cursos oposicions i curs de Metodología iniciació CLIL (AICLE

Perfil Lingüístic: Curs de Metodologia Iniciació CLIL (AICLE)

Preparació oposicions Educació Física Barcelona dimecres

Preparació oposicions primària Cornellà dimecres

Preparació oposicions Primària Anglès Barcelona dimarts

Preparació oposicions Educació Especial Barcelona dissabte

Preparació oposicions infantil Barcelona dissabte

Preparació oposicions primària Barcelona dijous