Formació: cursos online i presencials per perfils

Per mèrits i perfil plàstica. Homologats pel departament d’ensenyament.

EINES PER LES ARTS VISUALS I PLÀSTIQUES A L´EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA >> PLÀSTICA PRESENCIAL CORNELLÀ 

———————————————————————————————————

Per mèrits i perfil d’Atenció a la Diversitat.  Homologats pel Departament d’Ensenyament.
—————————————————————————————————————
Peer preparar convocatòria de docents en l’Exterior i per “professors visitants, auxiliars de conversa i de seccions bilingues.

Cursos online: per docents

Per mèrits i perfil d’Atenció a la Diversitat.  Homologats pel Departament d’Ensenyament.

ESTRATÈGIES EN TRASTORNS DÈFICIT ATENCIÓ I HIPERACTIVITAT ONLINE>> ESTRATÈGIES EN TDAH ONLINE 30 HORES

 ——————————————————————————————————————-

Cursos formació Exterior

La Federación del Exterior de la Federación de Empleadas y Empleados de Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores (FeSP-UGT) ha organizado dos cursos, uno de ellos para los días 6, 7 y 8 de Octubre de 2017, el curso es presencial para la convocatoria de docentes en el Exterior “LA ACCIÓN EDUCATIVA ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR: UNA EXPERIENCIA INTERCULTURAL”, y el otro el día 11 de Noviembre de 2017, también presencial para “PROFESORES VISITANTES, AUXILIARES DE CONVERSACIÓN Y SECCIONES BILINGÜES”, que se celebrarán en la Escuela Julián Besteiro de UGT, en la calle Azcona, 53 de Madrid.

CURSO “LA AEEE: UNA EXPERIENCIA INTERCULTURAL”

CURSO DE PROFESORES VISITANTES, AUXILIARES DE CONVERSACIÓN Y SECCIONES BILINGÜES”

 

Activitats reconegudes pel Departament d’Ensenyament

Activitats reconegudes pel Departament d’Ensenyament. 

Les activitats reconegudes tenen el mateixos efectes administratius per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament, sempre i quan es realitzin posteriorment a la data d’expedició del títol d’accés a la docència.

Escola d’estiu 2017