Borsa del curs 2017-2018

Primera sentència a un professor interí d’educació al que han de pagar-li una indemnització de 20 dies per any treballat.

Els serveis jurídics de la UGT estan molt atents a aquestes sentències, ja que es poden reclamar les indemnitzacions dels últims 4 anys, i 20 dies  per cada any treballat. Comença a ser una bona indemnització.

¿Us imagineu els diners que suposaria pagar a més de 30.000 interins que cada curs acaben el seu contracte? I seria per la negligència d’aquest Departament d’Educació que porta més de 10 anys sense  convocar oposicions.

Sentència

FINS QUAN ABUSARÀ EL DEPARTAMENT DE LA NOSTRA PACIÈNCIA?

QUANTES SENTÈNCIES MÉS HA DE PERDRE PER MODIFICAR EL PERÍODE DE PROVA INICIAL PELS ASPIRANTS A LA DOCÈNCIA?


La UGT i els nostres serveis jurídics tornen a guanyar una nova sentència que ,no és la primera i, si el Departament continua encegat, no serà l’última, que posa en dubte la RESOLUCIÓ ENS 1703/2014 de 16 de juliol, per la qual s’aproven les instruccions sobre el període de prova inicial del personal interí o substitut docent. El jutjat del contenciós administratiu número 7 de Barcelona ha dictat la suspensió de l’executivitat de la resolució esmentada, on l’argument de l’administració contra la recurrent era la declaració d’una avaluació negativa per rendiment insuficient en el desenvolupament del treball docent, així com la manca evident de capacitat que li impedia complir eficaçment les funcions que tenia assignades.

UGT continuarem portant al Jutjat els criteris arbitraris i mai demostrats, abstractes i amb evident mala fe de l’administració, destinats únicament a resoldre els contractes de professors substituts. Des d’aquí animem al professorat a denunciar també, els continus abusos que reben amb propostes de no continuïtat.

Butlletí Llegir més

Cobrament de l’atur pel personal interí substitut.

Qui la pot sol·licitar:

Personal interí substitut

Quan puc sol·licitar la prestació d’atur:

Un cop finalitzat el nomenament i en un termini de 15 dies hàbils, amb un període mínim de cotització de 360 dies acumulats durant els darrers 6 anys amb la pèrdua de feina de forma involuntària i si no es realitza una activitat remunerada per compte propi o  de un altre a temps complet.

Quina documentació i on cal presentar-la:

Butlletí

Llegir més