Assemblea informativa per al professorat interí o substitut

Aquesta assemblea es realitzarà per tota Catalunya en diferents dates amb la intenció d'informar al professorat interí i substitut de la convocatòria d'oposicions: terminis, procediment , especialitats ... També volem fer un recordatori dels principals canvis que s'han produït en la borsa de treball i de la consulta i modificacions de dades. Teniu la

Modificació de dades professorat interí i substitut

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/e13_bor/editLogin.do Consulta i modificació de dades de la borsa de treball del personal docent Les persones interessades podran modificar les seves dades el 14 de setembre de 2017 i la darrera setmana dels mesos d'octubre (2017), gener i març (2018).

Nomenaments telemàtics per adjudicar vacants i substitucions al personal de la borsa de treball docent setembre

Els dies 6 i 7 de setembre de 2017 els serveis territorials del Departament d'Ensenyament i el Consorci d'Educació de Barcelona faran actes de nomenaments telemàtics per cobrir les vacants i substitucions que encara estiguin pendents d'adjudicar, de qualsevol jornada. Què cal fer? La informació detallada del procediment es troba a les pàgnes web dels serveis

Nomenaments telemàtics per adjudicar vacants i substitucions al personal de la borsa de treball docent

Informació per al curs 2017-2018  Nomenamet dificil cobertura agost El 24 d’agost: es publicaran a la seva pàgina web dels SSTT (Personaldocent/Nomenaments telemàtics/Adjudicacions de difícil cobertura) les vacants a cobrir de llocs de treball específics (d’àmbit d’ensenyament secundari en centres de formació de persones adultes) i obriran un termini de 48 hores perquè

Adjudicacions de destinacions provisionals del personal docent Resolució definitiva

Aquesta convocatòria estableix el procediment per ocupar vacants amb caràcter provisional a les escoles, centres d’educació especial, centres d’ensenyaments secundaris, centres de formació de persones adultes i altres vacants corresponents a llocs de treball dels cossos de mestres i de professors d’ensenyaments secundaris no ocupades amb caràcter definitiu o provisional