oposicions 2019: calcula els teus mèrits

ASPIRANTS DEL PROCEDIMENT D'INGRÉS MÈRITS INGRÉS LLIURE MANUAL BAREM PER AL PROCEDIMENT D'INGRÉS LLIURE I DE RESERVA D'ASPIRANTS AMB DISCAPACITATS Sol·licitud de valoració de documents Full d'autobarem de mèrits ASPIRANTS

Criteris de correcció

Cos mestres Audició i llenguatge [163,46 kB ] Pedagogia terapèutica [174 kB ] Educació infantil [173,58 kB ] Llengua estrangera: anglès [118,45 kB ] Educació física [159,42 kB ] Llengua