Incapacitats temporals

El Departament corregirà els descomptes a les persones que superen el 3 mes d'incapacitat temporal amb una nova interpretació de la normativa, reconeixent com ja