BAIXES: NO a totes les propostes!!!!

El 17 de juny hem mantingut la quarta reunió del Grup de Treball, creat de l’acord de la Mesa General de Negociació el 20 de setembre de 2012 i que té l’encàrrec d’analitzar la viabilitat d’incorporar nous supòsits que requereixin una especial protecció i que aconsellin la percepció del 100% de les

Novetats i canvis en els permisos i reduccions de jornada

Novetats i canvis en els permisos i reduccions de jornada. Canvis en: Els permisos per malaltia, mort o accident dels nostres familiars Per hospitalització Permís per lactància Reduccions de jornada per cura de fills El Butlletí número 511

Incapacitats temporals

El Departament corregirà els descomptes a les persones que superen el 3 mes d'incapacitat temporal amb una nova interpretació de la normativa, reconeixent com ja va dir el nostre sindicat, que l'anterior interpretació no era correcta. En les properes setmanes publicaran una rectificació i aquesta serà amb efectes retroactius per

HOSPITALITZACIÓ I INTERVENCIÓ QUIRÚRGICA COBRAMENT DEL 100%

La UGT torna a exigir la retroactivitat i l’abonament del 100% del sou en els supòsits d’hospitalització i intervenció quirúrgica. En data 12 de desembre de 2012, la UGT ha presentat escrit (número de registre 0130E/4691/2012) adreçat a la Secretària d’Administració i Funció Pública, exigint, un cop més, la retribució íntegra