BAIXES: NO a totes les propostes!!!!

resfriadoEl 17 de juny hem mantingut la quarta reunió del Grup de Treball, creat de l’acord de la Mesa General de Negociació el 20 de setembre de 2012 i que té l’encàrrec d’analitzar la viabilitat d’incorporar nous supòsits que requereixin una especial protecció i que aconsellin la percepció del 100% de les retribucions en situacions d’Incapacitat Temporal, així com l’adopció d’altres mesures socials. Com recordareu, a l’anterior reunió UGT va plantejar d’entrada la incorporació de dos nous supòsits:

● Les intervencions mèdiques invasives com ara colonoscòpies, broncoscòpies, fibroscòpies, artroscòpies, exploracions amb contrast endovenós, etc.
● Les baixes derivades d’una malaltia crònica

La resposta de l’Administració ha estat clara i contundent: NO
Pel que fa a les intervencions mèdiques invasives, l’Administració considera que amb la proposta que hi ha damunt la taula de negociació sobre les absències justificades per motius de salut ja queda solucionat el problema. Si el treballador disposa de 30 hores per absentar-se, doncs que les utilitzi per això.
Pel que fa a les baixes derivades de malaltia crònica, l’Administració diu que actualment ja tenen la possibilitat de fer més dies d’absència justificada sense reducció de les retribucions.
L’Administració va ser clara i contundent: no pensen tractar en el grup de treball cap supòsitnou ja que no volen parlar de res que suposi més despesa econòmica.
UGT es va negar a parlar en termes econòmics de la salut dels treballadors i treballadores de la Generalitat de Catalunya. La salut de tots nosaltres no pot estar condicionada a xifres econòmiques.
Des d’UGT vam manifestar que el grup de treball té un encàrrec de la Mesa en el qual consta l’anàlisi de més supòsits. Les circulars sobre absències justificades no són moneda de canvi per no voler incorporar nous supòsits.
UGT recorda un cop més a l’Administració que els empleats/des de la Generalitat continuen patint un greuge comparatiu davant els companys que treballen en altres administracions públiques de la pròpia Catalunya i reitera la petició d’ampliar el grup de malalties susceptibles de rebre el 100% de les retribucions.
La propera reunió serà durant el mes de setembre. UGT continuarà treballant sense descans en el grup de treball per tal de protegir els treballadors/res malalts en situació d’IT.
US MANTINDREM INFORMATS!!!

Incapacitats temporals

salutEl Departament corregirà els descomptes a les persones que superen el 3 mes d’incapacitat temporal amb una nova interpretació de la normativa, reconeixent com ja va dir el nostre sindicat, que l’anterior interpretació no era correcta. En les properes setmanes publicaran una rectificació i aquesta serà amb efectes retroactius per les persones afectades per l’aplicació de la norma del 16 d’octubre.
La FETE-UGT seguirem lluitant per incloure les intervencions quirúrgiques i hospitalitzacions en els supòsits lliures de descompte i en un futur poder retirar per complert aquesta norma que penalitza les persones pel seu estat de salut.

HOSPITALITZACIÓ I INTERVENCIÓ QUIRÚRGICA COBRAMENT DEL 100%

salutLa UGT torna a exigir la retroactivitat i l’abonament del 100% del sou en els supòsits d’hospitalització i intervenció quirúrgica.
En data 12 de desembre de 2012, la UGT ha presentat escrit (número de registre 0130E/4691/2012) adreçat a la Secretària d’Administració i Funció Pública, exigint, un cop més, la retribució íntegra del sou i amb caràcter retroactiu, en els casos d’hospitalització i intervenció quirúrgica.
La UGT continua considerant inadmissible la situació que patim els treballadors de la Generalitat, discriminats respecte de tots els empleats públics de Catalunya, de l’Estat i de la resta de Comunitats Autònomes.
Fins ara, la UGT ha participat de forma activa en el Grup de Treball per incorporar altres supòsits d’especial protecció, fent propostes i intentant trobar punts d’acord entre les parts, però l’administració ha decidit paralitzar de forma unilateral les reunions del mateix sine die.
Davant la inoperància més absoluta dels responsables de la Funció Pública, més preocupats en mantenir les seves cadires per al proper govern que en resoldre els problemes generats per la seva pròpia incompetència, la UGT de Catalunya ha elaborat un exhaustiu informe jurídic que justifica la nostra exigència, del qual els hi hem presentat les consideracions legals bàsiques.
A l’escrit presentat, queda clar que la nostra posició davant els supòsits d’intervenció quirúrgica i hospitalització i la seva retroactivitat no és una opinió o una reivindicació sindical, sinó una exigència legal. No es tracta de negociar sinó de subsanar la vulneració dels nostres drets.
Per les raons exposades, la UGT Catalunya ha presentat aquest escrit a la Secretària d’Administració i Funció Pública demanant que doni “les instruccions oportunes per tal de redreçar una situació injusta que perjudica als treballadors i treballadores de la Generalitat”, recordant-li, igualment, que aquesta mateixa situació també “pot comportar perjudicis seriosos envers l’administració de la Generalitat”, si finalment hem de resoldre judicialment la nostra exigència.
Finalment, hem reiterat “la petició de la UGT de Catalunya de seguir treballant de forma ràpida altres supòsits, que també considerem que haurien de ser retribuïts al 100%, en el grup tècnic de treball”.
La UGT us comunicarà puntualment qualsevol nova informació que es produeixi.