Adjudicacions de destinacions provisionals del personal docent Resolució definitiva

Aquesta convocatòria estableix el procediment per ocupar vacants amb caràcter provisional a les escoles, centres d’educació especial, centres d’ensenyaments secundaris, centres de formació de persones adultes i altres vacants corresponents a llocs de treball dels cossos de mestres i de professors d’ensenyaments secundaris no ocupades amb caràcter definitiu o provisional

Adjudicacions de destinacions provisionals del personal docent Resolució provisional

Aquesta convocatòria estableix el procediment per ocupar vacants amb caràcter provisional a les escoles, centres d'educació especial, centres d'ensenyaments secundaris, centres de formació de persones adultes i altres vacants corresponents a llocs de treball dels cossos de mestres i de professors d'ensenyaments secundaris no ocupades amb caràcter definitiu o provisional

Llocs de treball amb perfil professional

El Departament d'ensenyament ha publicat la relació de llocs de treball amb perfil professional. Podeu consultar-la en els següents enllaços: Baix Llobregat Barcelona Comarques Catalunya Central Girona Lleida Maresme - Vallès Oriental Tarragona Terres de l'Ebre Vallès Occidental Consorci d'Educació de Barcelona

Adjudicacions de destinacions provisionals

RESOLUCIÓ ENS/1005/2017, de 8 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2017 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents, i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres