Retribucions 2017

La UGT defensa la recuperació del poder adquisitiu dels docents Increment salarial any 2017 d’un 1% per al personal del sector públic de la Generalitat