Jubilació 2017

S'ha publicat el BOE 31 desembre del 2016, una pròrroga de la llei de pressupostos de l’any 2016 i la revalorització i complements de les