Com actuar en els supòsits d’absència o impuntualitat del professorat.

En la nostra vida laboral sempre ens podem trobar davant d’aquest problema. El butlletí que teniu tot seguit intenta donar una explicació senzilla de com actuar quan ens hi trobem.

BUTLLETÍ.