Competències bàsiques Educació primària

Competències bàsiques de l'àmbit artístic. Educació primàriaCompetències bàsiques de l’àmbit d’educació en valors.

Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic (llengües estrangeres).

Competències bàsiques de l’àmbit de coneixement del medi.

Competències bàsiques de l’àmbit digital.

Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic (llengua catalana i llengua castellana)

Competències bàsiques de l’àmbit matemàtic

Competències bàsiques de l’àmbit artístic

Competències bàsiques de l’àmbit de l’educació física.