Competències bàsiques

Educació secundària obligatòria

Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic (llengües estrangeres).

Competències bàsiques de l'àmbit lingüístic (llengües estrangeres). Educació secundària obligatòria

Competències bàsiques de l’àmbit social (ciències socials).

Competències bàsiques de l'àmbit social (ciències socials). Educació secundària obligatòria

Competències bàsiques primària i secundària