CONCURS SELECCIÓ DIRECCIÓ CENTRE PÚBLIC

Ben aviat es publicarà la resolució per cobrir places de direccions de centres que han quedat vacants, us avancem el contingut d’aquesta en un butlletí, on s’expliquen els passos i requisits per optar a una plaça de director/a de centre.

Recordeu que la UGT Catalunya, actualment, també ofereix un curs del Projecte de Direcció.

Trobareu més informació del concurs i de la formació en els següents enllaços:

CONCURS SELECCIÓ DIRECCIÓ CENTRE PÚBLIC.
EL PROJECTE DE DIRECCIÓ.