Condicions en les quals han de desenvolupar-se els desplaçaments per part de la població infantil per el COVID-19