CONSELLER BARGALLÓ, AMB ELS SUBSTITUTS NO S’HI JUGA!

ESTEM DAVANT D’UNA NOVA RETALLADA DEL GOVERN QUE AFECTA EL PROFESSORAT MÉS FEBLE DEL SISTEMA EDUCATIU. DE MANERA UNILATERAL EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DEIXA DE COBRIR LES BAIXES QUAN REINICIEM EL TRIMESTRE EL 14 D’ABRIL.

Butlletí