Consulta i modificació dades borsa


Les persones interessades podran modificar les seves dades del 15 Novembre al 22 de Novembre 2019, ambdós inclosos

Accés a l’aplicatiu 

Vídeo sobre el funcionament de l’aplicació

(En alguns navegadors, el vídeo es descarrega a la barra d’estat. Cliqueu per visualitzar-lo)

Consulta dels ensenyaments que es poden impartir

Accés a la consulta per cos i especialitat