Consulta i modificació dades per al curs 2017-2018

RESOLUCIÓ ENS/1004/2017, de 8 de maig, per la qual s’estableixen les bases per a l’actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2017-2018.

Butlletí

Consulta i modificació de dades

Model de reclamació