Ets aquí
Inici > ACTUALITAT > Consulta i modificació de dades

Consulta i modificació de dades

RESOLUCIÓ ENS/xxxx/2018, de xx de maig, per la qual s’estableixen les bases per a l’actualització i la modificació de les dades borsa de treball de personal interí docent per al curs 2017-2018.

Publicació de la llista.

El dia 24 de maig de 2018 s’exposarà, la llista provisional de totes les persones que en aquella data formin part de la borsa de treball docent per al curs 2018-2019, ordenada alfabèticament i per barem.

El termini per presentar reclamacions contra el nou número d’ordre obtingut serà des del 24 de maig al 7 juny de 2018, ambdós inclosos

Des del dia 24 de maig al 7 de juny de 2018, ambdós inclosos, el personal que forma part de la borsa de treball docent, mitjançant l’aplicació que té a la seva disposició en la pàgina d’internet del Departament d’Ensenyament: pot consultar i modificar algunes dades.

Al llarg del curs 2018-2019 s’obriran nous terminis per modificar les dades que consten a la borsa de treball de personal docent: el 13 de setembre, la darrera setmana del mes d’octubre, del mes de gener i del mes de març i, si escau, altres períodes amb caràcter excepcional.

Les persones que vulguin sol·licitar no ser nomenades durant el curs 2018-2019 ho han de fer abans del 13 de juny de 2018 al servei territorial demanat com a preferent.

Butlletí

Sol·licitud de baixa temporal

Top