Ets aquí
Inici > ACTUALITAT > Consulta i modificació de dades

Consulta i modificació de dades

Publicació de la llista.

El dia 24 de maig de 2018 s’exposarà, la llista provisional de totes les persones que en aquella data formin part de la borsa de treball docent per al curs 2018-2019, ordenada alfabèticament i per barem.

El termini per presentar reclamacions contra el nou número d’ordre obtingut serà des del 24 de maig al 7 juny de 2018, ambdós inclosos

Des del dia 24 de maig al 7 de juny de 2018, ambdós inclosos, el personal que forma part de la borsa de treball docent, mitjançant l’aplicació que té a la seva disposició en la pàgina d’internet del Departament d’Ensenyament: pot consultar i modificar algunes dades.

Les persones que durant el curs 2017-2018 no han prestat serveis i que no s’han incorporat a la borsa en la darrera convocatòria, del 24 de maig al 7 de juny, han de manifestar la conformitat per continuar formant-ne part el curs 2018-2019.

Les persones que durant el curs 2017-2018 podien manifestar la seva conformitat de continuar formant part de la borsa si no ho fan abans del 8 de juny de 2018 deixen de formar-ne part a partir del curs 2018-2019.

Al llarg del curs 2018-2019 s’obriran nous terminis per modificar les dades que consten a la borsa de treball de personal docent: el 13 de setembre, la darrera setmana del mes d’octubre, del mes de gener i del mes de març i, si escau, altres períodes amb caràcter excepcional.

Les persones que vulguin sol·licitar no ser nomenades durant el curs 2018-2019 ho han de fer abans del 13 de juny de 2018 al servei territorial demanat com a preferent.

Butlletí

Accés a l’aplicació

Formulari de reclamació

Sol·licitud de baixa temporal

Les persones que durant tot el curs 2018-2019 no vulguin ser nomenades ho han de sol·licitar a l’àrea territorial demanada com a preferent abans del 13 de juny de 2018.

Formulari de sol·licitud

Top