Convocatòria concurs de mèrits per a la selecció de directors/es