Convocatòria de concurs de mèrits per a la provisió de llocs de personal docent a l’exterior.

36e_exterior

 

BOE 27-12-2012. Orden ECD/2784/2012, de 19 de diciembre

 

Accés a la convocatòria   Sol.licituds del 9 al 25 de Gener