Convocatòria perfil professional de metodologies amb enfocament globalitzat

Convocatòria del concurs específic de mèrits per proveir, amb caràcter definitiu, llocs de treball docents específics amb perfil professional de metodologies amb enfocament globalitzat, del cos de mestres a escoles i instituts escola depenents del Departament d’Ensenyament.

Concurs de mèrits els funcionaris de carrera dels cossos de mestres.

Aquest butlletí és provisional pendent de publicació de la resolució, és merament informatiu i pogueu preparar amb temps el projecte.

Butlletí