Criteris per al desenvolupament de l’acció educativa i l’avaluació dels alumnes en els centres