DESESTIMADA L’EXCLUSIÓ D’UN PROFESSOR INTERÍ DE LA BOSSA DE TREBALL PER NO SUPERAR EL PERÍODE DE PROVA.

Resultat d'imatges de juzgado

Amb data 19 de gener, els serveis jurídics de la UGT van rebre sentència del Jutjat Contenciós nº6 de Barcelona referent a l’acomiadament i exclusió de la borsa de treball d’un interí docent després d’acabar el seu període de prova i ser avaluat negativament.

La sentència dóna la raó al demandant i a la tesi que defensàvem des de la UGT de manca de rigor en tot el procés avaluatiu.

Butlletí