El Govern aprova la creació d’un comitè interdepartamental de seguiment dels protocols d’abusos sexuals a menors per garantir amb més eficàcia la seva seguretat i benestar

Aquest comitè interdepartamental vetllarà per emfatitzar les mesures de prevenció, detecció i intervenció, especialment les adreçades a l’atenció dels menors, i evitar la victimització secundària