El projecte del Ministeri complica l’ingrés en la funció pública docent

La proposta del Ministeri d’Educació sobre un nou sistema d’ingrés en la funció pública docent canvia substancialment el sistema vigent fins ara , encara que segueix mantenint el model del concurs – oposició .

Borrador sistema ingreso a la función publica docente

El projecte del Ministeri complica l’ingrés en la funció pública docent