Errada aplicatiu concurs de trasllats

Print Friendly, PDF & Email

Hem detectat una errada generalitzada en la puntuació de l’aplicatiu per al concurs de trasllat:

Al punt 1.1.1 la gent que té 3 anys i 2 mesos li suma 8,6 quan tindria que sumar 9 punts:
2 primers anys= 2+2= 4 3er anys= 4 2 mesos del 4rt anys= 0.5+0.5=1 Total 9 punts

a l’aplicatiu s’ha fet: 2 primers anys= 2+2= 4 3er anys= 4 2 mesos del 4rt anys= 0.33+0.33=0,66 Total 8,666 punts.

Estem en contacte amb el departament. La pregunta és si la gent ha de tornar a fer l’aplicatiu per al·legar aquesta circumstancia, tenint en compte que demà acaba el termini, o es corregirà automàticament, tenint en compte que és una errada de càlcul.

De moment nosaltres creiem que el departament o solucionarà a les puntuacions provisionals i si no ho fa així es podrà reclamar posteriorment.

 

Sembla que el problema afecta a les sol·licituds enviades la setmana passada, aquesta setmana ja estava corregit, ara veurem que passa en aquestes sol·licituds on hi ha l’errada.

El departament ens ha comunicat que sí, que és una errada generalitzada que s’arreglarà.