Esfer@ – Tall de servei per actualització (22 de jun

Dilluns 22 de juny  es realitzarà una actualització d’Esfer@, per la qual cosa es poden produir talls en el servei de l’aplicació de les 20 a les 23 hores aproximadament.