Estratègia d’actuació, davant de les noves mesures de restricció de l’activitat laboral