Estructura orgànica bàsica del Ministeri d’Educació i Formació Professional.

Reial decret 498/2020, de 28 d’abril, pel qual es desenvolupa l’estructura orgànica bàsica del Ministeri d’Educació i Formació Professional.