Estructura orgànica bàsica del Ministeri d’Educació i Formació Professional.