Formació inicial i d’actualització de les competències per a l’exercici de la funció directiva

RESOLUCIÓ ENS/1468/2018, de 27 de juny, per la qual s’estableixen les competències dels programes de formació inicial i d’actualització de les competències per a l’exercici de la funció directiva; les característiques dels cursos de formació inicial i el d’actualització de les competències per a l’exercici de la funció directiva, i els procediments per a la validació i el reconeixement de formació impartida per les universitats per a l’exercici de la funció directiva.